Zemes īpašumi

Zemes īpašums, Mazkalni, Ādažu pag., Rīgas rajons, 12200 m2

Rajons/Pilsēta Rīgas rajons
Pilsēta / Mikrorajons Ādažu pag.
Iela Mazkalni
Platība (kv.m) 12200 m2
Lietošanas veids Cits
Kadastra numurs 80440100134
Kartes koordinātas
(Lat, Lon)
57.0642, 24.3201

Izsole

Sākuma datums: 2017-10-17 09:00 Drošības depozīts: 1 000 EUR
Beigas: 2017-10-30 12:00 Pēdējais solījums: -
Sākuma cena: 17 500 EUR Pēdējā solītā cena: -
Izsoles Nr.27 Zemes gabals „Mazkalni” Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 010 0134 (ar īpašuma kadastra vērtību iespējams iepazīties www.kadastrs.lv sistēmā), saskaņā ar kadastra informācijas sistēmu kopējā platība- 12 200 m2, no kuras 10500 m2 ir pļava, 1100 m2- ūdeņi, 600 m2- ceļi. Galvenais lietošanas mērķis pēc Valsts zemes dienesta datiem ir pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu īpašums atrodas lauku apbūves zonā, līnijbūvju izbūves teritorijā un turpmākās izpētes teritorijā. Šobrīd izstrādes procesā ir jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, saskaņā ar kuru zemes gabala „Mazkalni” plānoto zonējumu plānots mainīt uz transporta infrastruktūras teritorija, nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija. Apstiprinot jauno zonējumu, līdz objekta būvprojekta izstrādei, apstiprināšanai un būvniecības uzsākšanai teritorijā ir atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālajā zonā-transporta infrastruktūras teritorija noteiktajiem atļautās izmantošanas veidiem, bet jebkura jauna būvniecība jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijās ar zonējumu- nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija norādīts: 235. punkts “Teritorijās, kas ieplānotas nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai, paredz tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem un ir izmantojamas līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai”; 236. punkts “Papildus šo noteikumu 235.punktā minētajiem nosacījumiem teritorijās, kas ieplānotas autoceļu un dzelzceļu trasēm, ir atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī: 236.1. veikt lauksaimniecisko darbību – piemēram, augkopību, sakņkopību, stādu audzēšanu, biomasas audzēšanu, kā arī izvietot mājlopu pagaidu mītnes, šķūņus, noliktavas, savvaļas dzīvnieku dārzus; 236.2. ierīkot tūrisma, sporta, rekreācijas objektus – kempingus, laivu piestātnes, kafejnīcas, moteļus, sporta laukumus, autotrases, mototrases, velotrases; 236.3. ierīkot transporta infrastruktūras objektus – vietējas nozīmes ceļus, degvielas uzpildes stacijas, transporta stāvlaukumus, noliktavas, uzglabāšanas laukumus; 236.4. ierīkot sakņu dārzus. Ar Ādažu novada teritorijas plānojumu lūdzam iepazīties Ādažu novada pašvaldībā. Uz zemes gabala atrodas reklāmas stends. Izsoles dalībnieki tiek aicināti iepazīties ar informāciju, kas pievienoti pielikumā, kā arī publiski pieejamos reģistros Zemesgrāmatā (www.zemesgramata.lv), Valsts zemes dienestā (www.kadastrs.lv) un pašvaldību Būvvaldēs. Tāpat lūdzam iepazīties ar pielikumā pievienotā Pirkuma līgumā norādīto darījuma gaitu. Ar nekustamo īpašumu saistītie dokumenti apskatāmi piektdienās, SIA “BPT Real Estate” birojā Rīgā, K.Valdemāra ielā 20/21, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67357392 vai rakstot uz e-pastu riga@bptre.com. Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA Latectus pārstāvi.
Mazkalni_Adazu_pagasts_ZRPl-80440100134.pdf Mazkalni_Adazu_buvvalde_UZZINA_BV.7-4-7.16.99_2016.07.21.pdf Mazkalni_Adazu_pagasts_ST_TN_2017.030.7.pdf DSC07593.JPG DSC07599.JPG DSC07600.JPG DSC07597.JPG DSC07595.JPG DSC07596.JPG PL_Izsole_Mazkalni_Staprini_Adazu_nov.pdf

Solīt

Zemes īpašums, Mazkalni, Ādažu pag., Rīgas rajons, 12200 m2

17 500 EUR
-
EUR (Izsoles solis 17 500 - 21 875 EUR)


1 000 EUR


Payment processing

Maksājuma apstrāde

Paldies! Jūsu solītā cena ir pieņemta.

Lapa pārlādēsies pēc {{seconds}} sekundēm

Papildus informācija

  • Ērta piebraukšana

Apraksts

12 200 m2 zemes gabals „Mazkalni” Ādažu novadā, no kura 10500 m2 ir pļava, 1100 m2 ūdeņi, 600 m2 ceļi. Galvenais lietošanas mērķis pēc Valsts zemes dienesta datiem ir Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu īpašums atrodas lauku apbūves zonā, līnijbūvju izbūves teritorijā un turpmākās izpētes teritorijā.

Question icon

Vai Jums ir kādi jautājumi?

Anita Hanzena

Mobile icon +371 25636419